فونت فارسی. استفاده از فونت فارسی در وب سایت و وبلاگ. font

فونت ای پی آی. web font api - @font-face مرجع فونت فارسی - فونت ایرانی - استفاده از فونت در html - استفاده از فونت در وب web font api

دانلود فونت

نوشته فارسی در صفحات وب

فونت اِی پی آی چیست؟

فونت اِی پی آی ، ابزاری رایگان است برای طراحان وب فارسی. به کمک این ابزار به راحتی میتوانید از فونت های فارسی در صفحات سایت و وبلاگ خود استفاده کنید و دیگر نگران عدم نمایش فونت های فارسی در رایانه کاربران خود نباشید. لازم به توضیح است که شرکت گوگل قبلا این فناوری را اجرا کرده اما متاسفانه آن را برای ایرانیان تحریم کرده است.

چگونه از font-API استفاده کنیم؟
برای استفاده از این ابزار، کافی است ، ابتدا فونت مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس کدهای مربوط به فونت را دریافت کرده و در صفحه سایت خود قرار دهید

فونت فردوسی

نام انگلیسی : B Ferdosi    |    سازنده : نامشخص

فونت فردوسی - B Ferdosi

برای استفاده از فونت فردوسی در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت مهسا

نام انگلیسی : B Mahsa    |    سازنده : نامشخص

فونت مهسا - B Mahsa

برای استفاده از فونت مهسا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت لاتوس

نام انگلیسی : B Lotus    |    سازنده : نامشخص

فونت لاتوس - B Lotus

برای استفاده از فونت لاتوس در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت ارشیا

نام انگلیسی : B Arshia    |    سازنده : نامشخص

فونت ارشیا - B Arshia

برای استفاده از فونت ارشیا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت بردیا

نام انگلیسی : B Bardiya    |    سازنده : نامشخص

فونت بردیا - B Bardiya

برای استفاده از فونت بردیا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت هلال

نام انگلیسی : B Helal    |    سازنده : نا مشخص

فونت هلال - B Helal

برای استفاده از فونت هلال در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت ایرانیان سانس

نام انگلیسی : Iranian Sans    |    سازنده : هومن مهر - سلمان

فونت ایرانیان سانس - Iranian Sans

برای استفاده از فونت ایرانیان سانس در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت مهر

نام انگلیسی : B Mehr    |    سازنده : نامشخص

فونت مهر - B Mehr

برای استفاده از فونت مهر در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت فرناز

نام انگلیسی : B Farnaz    |    سازنده : نامشخص

فونت فرناز - B Farnaz

برای استفاده از فونت فرناز در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت کامران

نام انگلیسی : B Kamran    |    سازنده : نامشخص

فونت کامران - B Kamran

برای استفاده از فونت کامران در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت زیبا

نام انگلیسی : B Ziba    |    سازنده : نامشخص

فونت زیبا - B Ziba

برای استفاده از فونت زیبا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت ترافیک

نام انگلیسی : B Traffic    |    سازنده : نامشخص

فونت ترافیک - B Traffic

برای استفاده از فونت ترافیک در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت باران

نام انگلیسی : B Baran    |    سازنده : نامشخص

فونت باران - B Baran

برای استفاده از فونت باران در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت فانتزی

نام انگلیسی : B Fantezy    |    سازنده : نامشخص

فونت فانتزی - B Fantezy

برای استفاده از فونت فانتزی در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت میترا

نام انگلیسی : B Mitra    |    سازنده : نامشخص

فونت میترا - B Mitra

برای استفاده از فونت میترا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت کوروش

نام انگلیسی : B Kourosh    |    سازنده : نامشخص

فونت کوروش - B Kourosh

برای استفاده از فونت کوروش در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت کودک

نام انگلیسی : B Koodak    |    سازنده : نامشخص

فونت کودک - B Koodak

برای استفاده از فونت کودک در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت نسیم

نام انگلیسی : B Nasim    |    سازنده : نامشخص

فونت نسیم - B Nasim

برای استفاده از فونت نسیم در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت آندلوس

نام انگلیسی : Andalus    |    سازنده : نامشخص

فونت آندلوس - Andalus

برای استفاده از فونت آندلوس در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت اصفهان

نام انگلیسی : B Esfehan    |    سازنده : نامشخص

فونت اصفهان - B Esfehan

برای استفاده از فونت اصفهان در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت هما

نام انگلیسی : B Homa    |    سازنده : نامشخص

فونت هما - B Homa

برای استفاده از فونت هما در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت تهران

نام انگلیسی : B Tehran    |    سازنده : نامشخص

فونت تهران - B Tehran

برای استفاده از فونت تهران در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت جلال

نام انگلیسی : B Jalal    |    سازنده : نامشخص

فونت جلال - B Jalal

برای استفاده از فونت جلال در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت جدید

نام انگلیسی : B Jadid    |    سازنده : نامشخص

فونت جدید - B Jadid

برای استفاده از فونت جدید در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت یکان

نام انگلیسی : B Yekan    |    سازنده : نامشخص

فونت یکان - B Yekan

برای استفاده از فونت یکان در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت حمید

نام انگلیسی : B Hamid    |    سازنده : نامشخص

فونت حمید - B Hamid

برای استفاده از فونت حمید در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت نرم

نام انگلیسی : B Narm    |    سازنده : نامشخص

فونت نرم - B Narm

برای استفاده از فونت نرم در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت رویا

نام انگلیسی : B Roya    |    سازنده : نامشخص

فونت رویا - B Roya

برای استفاده از فونت رویا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت تیتر

نام انگلیسی : B Titr    |    سازنده : نامشخص

فونت تیتر - B Titr

برای استفاده از فونت تیتر در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت سینا

نام انگلیسی : B Sina    |    سازنده : نامشخص

فونت سینا - B Sina

برای استفاده از فونت سینا در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت یاقوت

نام انگلیسی : B Yagut    |    سازنده : نامشخص

فونت یاقوت - B Yagut

برای استفاده از فونت یاقوت در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت تبسم

نام انگلیسی : B Tabassom    |    سازنده : نامشخص

فونت تبسم - B Tabassom

برای استفاده از فونت تبسم در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت توفیق

نام انگلیسی : B Tawfig    |    سازنده : نامشخص

فونت توفیق - B Tawfig

برای استفاده از فونت توفیق در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت شیراز

نام انگلیسی : B Shiraz    |    سازنده : نامشخص

فونت شیراز - B Shiraz

برای استفاده از فونت شیراز در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت وحید

نام انگلیسی : B Vahid    |    سازنده : نامشخص

فونت وحید - B Vahid

برای استفاده از فونت وحید در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت الهام

نام انگلیسی : B Elham    |    سازنده : نامشخص

فونت الهام - B Elham

برای استفاده از فونت الهام در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت نازنین

نام انگلیسی : B Nazanin    |    سازنده : نامشخص

فونت نازنین - B Nazanin

برای استفاده از فونت نازنین در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت یاس

نام انگلیسی : B Yas    |    سازنده : نامشخص

فونت یاس - B Yas

برای استفاده از فونت یاس در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت ستاره

نام انگلیسی : B Setareh    |    سازنده : نامشخص

فونت ستاره - B Setareh

برای استفاده از فونت ستاره در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

فونت مروارید

نام انگلیسی : B Morvarid    |    سازنده : نامشخص

فونت مروارید - B Morvarid

برای استفاده از فونت مروارید در سایت یا وبلاگ خود، اینجا کلیک کنید

ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با مدیریت سایت، از ایمیل زیر استفاده کنید:

info@font-api.ir

 

Font API - فونت ای پی آی - فونت فارسی